Prima Logistik är ett företag som har som affärside att transportera flis, fastbränsle och sågade trävaror i mellannorrland.