Prima Logistik är ett företag som har som affärsidé att transportera flis, fastbränsle och sågade trävaror i mellannorrland. Prima ser alla företag inom skogsnäring och fjärrvärme som våra potentiella kunder.

Vi vill skapa långsiktiga kundrelationer genom ett nära samarbete med våra kunder.

Företaget ska vara konkurrenskraftigt  genom; en modern fordonsflotta, nyttjande av det senaste inom

IT-teknik, utföra merparten av transporterna med egna fordon samt ha serviceinriktad och välutbildad

personal i alla led. Vi ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och alltid vara tillgängliga.